Загальні втрати тепла в системах теплопостачання в Україні становлять близько 20% від тепла, яке відпускається, що в 1,5 - 2 рази перевищує аналогічний показник у передових країнах Західної Європи.

Довговічність теплових мереж при існуючих способах прокладки в 1,5 - 2 рази нижча, ніж за кордоном, і не перевищує 10 - 15 років. Величезна кількість грошових коштів витрачається на підтримання теплових мереж в робочому стані.

Це пов'язано з тим, що Україна істотно відстала від передових зарубіжних країн в технічному рівні прокладок теплових мереж. Основним способом прокладки теплопроводів до цих пір залишається підземна канальна прокладка каналізаційних труб з теплоізоляцією переважно з мінеральної вати, коефіцієнт теплопровідності якої становить не менше 0,045 Вт/(м. К). Проте це значення витримується тільки при ідеальних умовах монтажу та експлуатації трубопроводів. В результаті ж відсутності надійної системи дренажу в залізобетонних каналах мінеральна вата зволожується, що призводить до значного зниження її теплоізоляційних властивостей і створення сприятливих умов для інтенсивної зовнішньої корозії трубопроводів. Пошкоджуваність теплових мереж в ряді систем досягла величини до 2 ушкоджень на 1 км траси мережі на рік. Особливо велика пошкоджуваність в теплових мережах діаметром 250 мм і нижче. Щорічно на теплотрасах втрачається 2 - 3 млрд. ГДж, що становить не менше 4 - 6% загального річного енергоспоживання країни.

Зарубіжний і вітчизняний досвід показує, що ситуацію можна змінити лише застосуванням попередньо теплоізольованих труб з теплоізоляцією з пінополіуретану (ППУ). Конструкція такої труби включає несучу сталеву трубу, захисну оболонку з поліетилену або оцинкованої сталі і теплоізоляцію з ППУ.

Основні відмінні риси трубопроводів з ППУ:

• зниження капітальних витрат на 20 - 30% при будівництві теплових мереж завдяки застосуванню безканальної прокладки;
 • підвищення терміну експлутації до 25 - 30 років при температурах до 150 град. цельсія внаслідок запобігання зовнішньої корозії труби;
 • зниження теплових втрат в результаті високих теплоізоляційних властивостей ППУ, коефіцієнт теплопровідності яких не перевищує 0,035 Вт/(м. К).

Відомо, що основною причиною виходу з ладу труб систем теплопостачання є не загальна млява хімічна корозія, а нерівномірна і виразкова електрокорозія, що протікає, головним чином, під дією блукаючих струмів, здатна в результаті анодного електрохімічного процесу зруйнувати трубопровід за лічені місяці. Труби з ППУ ізоляцією відмінно електроізольовані, завдяки чому їх особливо доцільно використовувати в міських умовах.

Теплові втрати при різних варіантах теплоізоляції

Відомо, що більша частина теплопроводів в Україні застаріли і вимагають заміни. При цьому виникає питання про вибір типу теплоізоляції. В Україні вже застосовується прогресивна конструкція «труба в трубі» з пінополіуретановою теплоізоляцією в гідроізолюючій оболонці з поліетилену або оцинкованої сталі. При будівництві нових підземних трубопроводів ця конструкція застосовується безканально, а при заміні старих - укладається в існуючі канали.
На практиці доведено, що нова конструкція дає відмінні результати в порівнянні з наявними старими.