Останнім часом вантажоперевізники часто стикаються з проблемою, які вантажі відносити до категорії «небезпечних вантажів» і, відповідно, забезпечувати відповідні умови їх перевезення, а які переміщати нарівні зі звичайними. Нерідко виникають непорозуміння з цього питання між вантажоперевізниками і клієнтами, власниками вантажів.

 

Щоб уникнути ускладнень і помилок, що можуть спричинити серйозні неприємності, знайомимо вас з офіційною класифікацією небезпечних вантажів. Такими вважаються:

Клас 1 - вибухові матеріали, які за своїми властивостями можуть вибухати, викликати пожежу з вибуховою дією, а також пристрої, що містять вибухові речовини, і засоби підривання, призначені для виробництва піротехнічного ефекту;

- Підклас 1,1 - вибухові і піротехнічні речовини та вироби з небезпекою вибуху масою, коли вибух миттєво охоплює весь вантаж;
- Підклас 1,2 - вибухові і піротехнічні речовини та вироби, що не вибухають масою;
- Підклас 1,3 - вибухові і піротехнічні речовини та вироби, які мають небезпеку загоряння з незначною вибуховою дією або без нього;
- Підклас 1,4 - вибухові і піротехнічні речовини та вироби, які мають незначну небезпеку вибуху під час транспортування тільки у випадку запалення або ініціювання, що не дають руйнування пристроїв і упаковок;
- Підклас 1,5 - вибухові речовини з небезпекою вибуху масою, які настільки нечутливі, що при транспортуванні ініціювання або перехід від горіння до детонації малоймовірні;
- Підклас 1,6 - вироби, що містять виключно нечутливі до детонації речовини, що не вибухають масою і характеризуються низькою ймовірністю випадкового ініціювання.

Примітка. Вибухові суміші газів, парів і пилу не розглядаються як вибухові речовини.

 

Клас 2 - гази стислі, зріджені охолодженням і розчинені під тиском, що відповідають хоча б одній з таких умов:

- Абсолютний тиск парів при температурі 50 град. C дорівнює або вище 3 кгс / кв. см (300 кПа);
- Критична температура нижче 50 град. C.

 

За фізичним станом гази діляться на:

1. стислі, критична температура яких нижче -10 град. C;
2. зріджені, критична температура яких дорівнює або вище -10 град. C, але нижче 70 град. C;
3. зріджені, критична температура яких дорівнює або вище 70 град. C;
4. розчинені під тиском;
5. зріджені переохолодженням;
6. аерозолі та стислі гази, які потрапляють під дію спеціальних приписів;

 

- Підклас 2,1 - незаймисті гази;

- Підклас 2,2 - незаймисті отруйні гази;
- Підклас 2,3 - легкозаймисті гази;
- Підклас 2,4 - легкозаймисті отруйні гази;
- Підклас 2,5 - хімічно нестійкі;
- Підклас 2,6 - хімічно нестійкі отруйні.

 

Клас 3 - легкозаймисті рідини, суміші рідин, а також рідини, що містять тверді речовини в розчині чи суспензії, які виділяють легкозаймисті пари, що мають температуру спалаху в закритому тиглі 61 град. C і нижче;

- Підклас 3,1 - легкозаймисті рідини з низькою температурою спалаху і рідини, що мають температуру спалаху в закритому тиглі нижче мінус 18 град. С або мають температуру спалаху в поєднанні з іншими небезпечними властивостями, крім легкозаймистості;
- Підклас 3,2 - легкозаймисті рідини з середньою температурою спалаху - рідини з температурою спалаху в закритому тиглі від мінус 18 до плюс 23 град. C;
- Підклас 3,3 - легкозаймисті рідини з високою температурою спалаху - рідини з температурою спалаху від 23 до 61 град. C включно в закритому тиглі.

 

Клас 4 - легкозаймисті речовини і матеріали (окрім класифікованих як вибухові), здатні під час перевезення легко спалахувати від зовнішніх джерел займання, в результаті тертя, поглинання вологи, мимовільних хімічних перетворень, а також при нагріванні;

- Підклас 4,1 - легкозаймисті тверді речовини, здатні легко займатися від короткочасної дії зовнішніх джерел займання (іскри, полум'я або тертя) і активно горіти;
- Підклас 4,2 - самозаймисті речовини, які в звичайних умовах транспортування можуть мимоволі нагріватися і загорятися;
- Підклас 4,3 - речовини, що виділяють займисті гази при взаємодії з водою.

 

Клас 5 - речовини, що окислюють і органічні пероксиди, які здатні легко виділяти кисень, підтримувати горіння, а також можуть, у відповідних умовах або в суміші з іншими речовинами, викликати самозаймання та вибух;

- Підклас 5,1 - речовини, що окислюють, які самі по собі не горючі, але сприяють легкій займистості інших речовин і виділяють кисень при горінні, тим самим збільшуючи інтенсивність вогню;
- Підклас 5,2 - органічні пероксиди, які в більшості випадків горючі, можуть діяти як речовини, що окислюють і небезпечно взаємодіють з іншими речовинами. Багато з них легко спалахують і чутливі до удару і тертя.

 

Клас 6 - отруйні та інфекційні речовини, здатні викликати смерть, отруєння або захворювання при попаданні всередину організму або при зіткненні зі шкірою і слизовою оболонкою;

- Підклас 6,1 - отруйні (токсичні) речовини, здатні викликати отруєння при вдиханні (парів, пилу), попаданні всередину або контакті зі шкірою;
- Підклас 6,2 - речовини і матеріали, що містять хвороботворні мікроорганізми, небезпечні для людей і тварин.

 

Клас 7 - радіоактивні речовини з питомою активністю понад 70 кБк / кг (2 нки / г).

Клас 8 - їдкі і корозійні речовини, які викликають пошкодження шкіри, ураження слизових оболонок очей і дихальних шляхів, корозію металів і пошкодження транспортних засобів, споруд чи вантажів, а також можуть викликати пожежу при взаємодії з органічними матеріалами або деякими хімічними речовинами;

- Підклас 8,1 - кислоти;
- Підклас 8,2 - луги;
- Підклас 8,3 - різні їдкі і корозійні речовини.

 

Клас 9 - речовини з відносно низькою небезпекою при транспортуванні, не віднесені до жодного з попередніх класів, але вимагають застосування до них певних правил перевезення і зберігання;

 

- Підклас 9,1 - тверді і рідкі горючі речовини і матеріали, які за своїми властивостями не відносяться до 3-го і 4-го класів, але за певних умов можуть бути небезпечними в пожежному відношенні (горючі рідини з температурою спалаху від 61 град. C до 100 град. C в закритій посудині, волокна та інші аналогічні матеріали);
- Підклас 9,2 - речовини, що стають їдкими і корозійними за певних умов.

 

Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з нами:
380 (44) 3905121
380 (44) 3905120
vitaliy.zalevskiy @ ua.dsv.com

Джерело http://www.gruzperevozim.org