В процесі становлення ринкових відносин підвищується відповідальність і самостійність суб’єктів господарювання щодо підготовки та прийняття управлінських рішень. З метою здійснення ефективної діяльності керівники підприємств все частіше почали звертатися за допомогою до аудиторських компаній. Адже саме вони можуть надати незалежну оцінку діяльності організації, системи, процесу, проекту або продукту.

Іншими словами можна сказати, що аудит здатен підвищити ступень довіри користувачів до фінансової звітності. Це досягається за рахунок вираження думки аудитора у вигляді вірно складеного звіту, при дотримані тих чи інших норм при його заповненні.

На основі вищезазначеного можна зробити висновки, що аудиторські послуги повинні надаватися замовникові відповідного ступеня якості. І помилки тут недопустимі!

На сьогоднішній день компанія Грант Торнтон Україна пропонує професійні аудиторські послуги згідно з законодавства України та міжнародними стандартами фінансової звітності. Входить до складу Грант Торнтон Інтернешнл - відомої світової мережі, яка об'єднує більше ніж 31 тисячу фахівців у понад 100 країнах світу.

До компанії звернутись за допомогою в проведенні аудиту можуть як приватні так і державні підприємства в найрізноманітніших сферах діяльності: виробництво, транспорт, торгівля, послуги, будівництво, агробізнес, нафтова, газова галузі та інше.

Головним завданням фахівців Грант Торнтон Україна є забезпечення гарантії високої якості роботи та задоволення інтересів суспільства та держави. Крім того, компетентні працівники у сфері аудиторських послуг дотримуються правил професійної етики, а саме: володіння професійними навичками, набутими під час навчання; відповідальність як перед користувачами, так і перед клієнтами; об’єктивність у роботі з клієнтами.

Завдяки команді високопрофесійних спеціалістів компанія Грант Торнтон Україна використовує комплексний підхід до вирішення задач клієнта, надає можливість одержання всієї необхідної інформації з одного джерела. Індивідуальний підхід до кожного клієнта, розуміння специфіки його роботи допомагає ефективно вирішити проблеми та домогтися максимальної прибутковості бізнесу.

Підтвердженням високого рівня обслуговування є те, що серед фахівців є сертифіковані ACCA, CIPA, САР, IPFM, Аудиторською палатою України, Спілкою податкових консультантів України, кандидати економічних та юридичних наук, МВА, адвокати, оцінювачі Фонду державного майна України.

Грант Торнтон Україна допомагає клієнтам прийняти правильне бізнес-рішення, грунтуючись на розумі та інтуїції, в основі яких лежить багаторічний досвід!