Ми живемо в епоху криз і соціальних змін. Проте в одних і тих же обставинах люди ведуть і відчувають себе по-різному. На деяких людей життєві складнощі діють пригноблююче, приводять до погіршення їх фізичного здоров'я. Для інших ті ж проблеми сприяють пробудженню прихованих ресурсів, духовному вдосконаленню і успішній самоактуалізації - як би всупереч екстремальним ситуаціям. Що ж дозволяє людині проявляти життєстійкість? Що дає їй сили для збереження здоров'я, душевного комфорту, активної творчої позиції в складних умовах? Як допомогти людині вже з дитинства знаходити опору в собі самій, нарощувати ресурси психологічного протистояння негативним чинникам реальності?

Дитина безпорадна, але мудрість дорослих дає їй захист, оскільки саме дорослі , які оточують дитину здатні створити прийнятні умови для його повноцінного розвитку. Основа такого розвитку - психологічне здоров'я, від якого багато в чому залежить здоров'я людини в цілому.

Було б добре, щоб батьки, вихователі і вчителі володіли елементарним психологічним інструментарієм, базовими відомостями про вікові психологічні проблеми дітей. В цьому їм повинна допомагати психологічна служба.

Інформаційно-консультаційний центр "Школа Успіху" пропонує унікальну програму збереження і формування психологічного здоров'я дошкільників, молодших школярів і підлітків.

Батьки матимуть можливість поповнювати свій педагогічний арсенал новими прийомами конструктивного спілкування з дітьми і отримають можливість більш продуктивної організації навчальної і виховної роботи, навчаться розпізнавати психологічні труднощі дитини, переглядати власні звичні уявлення про причини дитячої ліні, апатії, агресії.

Також одержать уявлення про чинники ризику порушення психологічного здоров'я у дітей, про можливості об'єднання їх власних зусиль з роботою вихователів і шкільних педагогів.