З найдавнiших часiв Кордiцепс китайський вважався визнаним "Iмператором" серед найцiннiших природних лiкарських препаратiв традицiйноi китайськоi медицини як тонiзуючий засiб, випередивши навiть женьшень i панти. Iсторiя застосування кордiцепсу в Китаї як лiкувально-вiдновлюючого препарату налiчує близько пiвтори тисячi рокiв. Стародавнi китайцi дуже рано звернули увагу на лiкарськi властивостi кордiцепсу. У бiльше нiж семи десятках стародавнiх рукописiв i трактатiв по традицiйнiй китайськiй медицинi про Кордiцепс говориться як про "Лiки країни безсмертя", "Iмператора серед лiкiв". Кордiцепсу приписуеться велика слава як засобу, який "вiдновлює нирки i зволожує легенi; зупиняє кровотечу i видаляє мокротиння; може вилiкувати вiд сотнi хвороб i безлiчi захворювань". Йому також приписують властивiсть "наповнювати насiння, покращувати потік життєвої енергії, вiдновлювати Мiнмен Врата Життя".

Як показали доcлiдження сучасної медицини, вiтамiни i мiкроелементи, що входять до складу кордiцепсу (вiтамiни А, РР, В2; магнiй, кальцiй, цинк та iн.), здатнi покращувати роботу мозку, освiжати сприйняття, покращувати функцii мислення. Кордiцепс здатний покращувати кровопостачання судин серця i мозку, пiдвищувати порiг збудливостi нервової системи, стимулювати процесс активацiї клiтин головного мозку, полiпшуючи життєдiяльнiсть нервової системи i функцiї пам’ятi.

Лiнчжи (Ганодермi блискучiй) здавна приписували здатнiсть "заспокоювати дух", "додавати розуму", "змiцнювати память" та iншi ефекти. В-кислота лiнчжи здатна покращувати кисневе постачання серця i мозку; при поєднаннi Лiнчжи з Кордiцепсом цей ефект ще бiльш очевидний.

Ароматний гриб (Сянгу, Лентiнус) має ряд переваг, у тому числi здатнiсть знижувати кiлькiсть холестерину в кровi. Не так давно вченi зі США виявили, що до складу сировини з Ароматного гриба входить речовина глюкозидаза, яка помiтно пiдсилює протираковi функцii органiзму. Недарма вченi називають Ароматний гриб "новою зброєю проти раку".

Цистанхе, Кiзил (Корнус) лiкарський, офiопогон японський, горянка великоквiткова, купена лiкарська та iншi натуральнi лiкарськi рослини у складi цього препарату визнанi традицiйною китайською медициною як чудовi засоби, якi "приводять в баланс Iнь та змiцнюють Ян" органiзму людини.

Продукт "Король кордiцепс" багатий активними компонентами, що надають органiзму людини очевидний оздоровчий i профiлактичний ефект: кислота кордицепса, кордицепiн, полiсахариди кордицепса, полiсахариди Лiнчжи, лентiнан (полiсахарид ароматного гриба), полiнуклеотиди, маломолекулярнi пептиди i мiкроелементи (селен та iн.).

При виробництвi продукцii застосовуються сучаснi передовi методи дроблення та екстрагування: полiфункціональне екстрагування при низьких температурах, надкритична витяжка, високоефективна колоночна хроматографiя i вакуумне концентруванння, що в порiвняннi з традицiйними методиками екстрагування дозволило максимально зберегти дiючi компоненти i активатори, а також прибрати неефективнi компоненти та домiшки. Це пiдвищило засвоюванiсть продукту людським органiзмом, забезпечивши ще бiльшу безпеку i ефективнiсть.

Замовляйте цю чудову продукцiю компанii Sigcess Кордицепс "Iмператорська формула" вже сьогоднi на нашому сайтi www.sigcess.ub.ua, щоб здоров’я завжди було Вашим постiйним супутником у життi!