Фінансова звітність компанії — це результати діяльності та ефективності роботи підприємства. Таку звітність має складати бухгалтерія. Фінансова звітність складається з балансу, звіту про фінансові результати , звіту про рух грошових коштів і звіту про власний капітал. На підставі такої документації можна зробити висновок про доходи, витрати підприємства, інвестиційну діяльність й багато іншого.

Дуже часто українські фінансові звіти мають недостатньо інформації для проведення дійсної перевірки фінансового стану та звітності підприємства. Першопричина такої ситуації  це не відповідність звітності міжнародним стандартам. А друга, прагнення зменшити податки шляхом неадекватної звітності про фінансову діяльність. Третя причина така: місцеві компанії не зацікавлені у відображенні своїх фактичних фінансових показників.

Донедавна в сфері оподаткування була взагалі абсурдна ситуація. Бухгалтерський облік майже не впливав на оподаткування, що додатково занижувало правильність ведення обліку та складання звітності й тим самим не приносило нормальну кількість податків державі.

Більше того, бухгалтерський облік і податковий суттєво різнилися один від одного. Принцип, згідно з яким податковий облік повинен базуватись на бухгалтерському обліку не застосовувався. Ситуація змінилася лише тоді, коли набув чинності новий Податковий кодекс.

Досвідчені економісти можуть оцінити рентабельність фірми, маючи в руках тільки баланс підприємства. Оттен Консалтинг має в озброєнні провідних спеціалістів, які зможуть адекватно визначити сильні та слабкі сторони підприємства. Ми надаємо клієнту глибоке розуміння фінансового стану потенційного об’єкту купівлі через комплексний систематичний аналіз та прогнозуваня.

Наші експерти проаналізують не тільки баланс та звіт про фінансові результати, щоб показати потенційні шанси та ризики, а й нададуть додаткову інформацію та аналіз відповідності даних. Коментарі та примітки до фінансової звітності нададуть можливість відобразити справжній фінансовий стан підприємства та зробити відповідні висновки . Крім цього, Оттен Консалтинг проводить фінансовий контролінг підприємства й допомагає вийти на європейський рівень ведення бізнесу.

Окрім цього, ми надаємо бухгалтерські послуги, аудит компанії, консультування з питань оподаткування, форензік, ліквідація підприємств, планування експорту, фінансовий рекрутінг, дью-ділідженс, фінансова звітність за стандартами IFRS та GAAP.

Якщо вас зацікавила інформаці, тоді чекаємо на ваш дзвінок за контактним номером.