Відпрацювання безпропарювальної технології (БТ) на попередньо-напружених виробах та виробах з касетних установок з використанням цементу ПЦ ІІ/А-Ш-400 та добавок системи «КОМПЛЕКС».

В літній сезон 2017 року за допомогою нової серії добавок «КОМПЛЕКС» відпрацьована та успішно застосована БТ при виготовленні попередньо напружених виробів (відпускна міцність виробів не менше 70 %). Наша технологія пустотних плит перекриття, ребристих панелей, дорожніх плит та інших виробів забезпечує обертання форм протягом 18…24 годин. Особливість рішення ґрунтується на застосуванні цементу українських цементних заводів марки ПЦ ІІ/А-Ш-400 (вміст шлаку або активних мінеральних добавок не більше 20 %, нормальна густина не більше 29 %).

Найкращий результат отримано при застосуванні БТ під час виготовлення забивних паль та паль під вдавлювання з R відпускною більше 90 % проектних показників міцності виробів в касетах і об'ємом вкладання бетонної суміші понад 12м. У цих випадках забивні палі на 48 годину мали міцність необхідну для відвантаження і на 72 годину гарантовану міцність під забивку забивних, а палі під вдавлювання на 48 годину – необхідну міцність для вдавлення.

Завдяки застосуванню добавок системи «КОМПЛЕКС» досягалась відпускна міцність панелей в касетах (за рахунок самообігріву до +50°С), що відповідала 60…70 % проектної міцності виробів.