На жаль, досить часто в Україні вдаються до зазіхання не тільки на чужі матеріальні цінності, а й на інтелектуальну власність: наукові роботи, твори літератури чи інших видів мистецтва тощо. У зв'язку із такою ситуацією виникає ще більша необхідність захистити власника від посягань на результат його роботи.

Що ж таке захист авторських і суміжних прав? Це застосування певних заходів, які спрямовуються на відновлення або затвердження прав на об'єкт суперечки за його реальним власником.

В Україні можливі дві форми захисту вищезазначених прав. Сюди належать юрисдикційна і неюрисдикційна.

З'ясуймо, які заходи передбачає перша форма. До вирішення проблеми юрисдикційним способом обов'язково залучається суд та інші органи, які мають відповідні повноваження. До способів захисту в такому разі належать цивільно-правовий, адміністративний або кримінально-правовий.

Щодо неюрисдикційної форми, то вона передбачає самостійне вирішення суперечки сторонами, яке не повинно виходити за межі українського законодавства. В такому разі суд не бере участі у врегулюванні ситуації посягання на чужу власність. Відповідно до законодавства України, особа, яка зазнала збитків (фінансових або моральних) внаслідок протиправних зазіхань на її інтелектуальну власність, може вдаватися до способів протидії, але повинна діяти, звичайно, тільки у межах закону. Вибраний спосіб повинен цілком відповідати праву, яке було порушено, та наслідкам, до яких призвели неправомірні дії.

Якщо не вдається вирішити проблему "неюрисдикційно", тоді варто скористатися ЦК України, в якому зазначено, що кожен має право на звернення до суду для захисту власних прав та інтересів (майнових чи немайнових).

Які ж способи захисту передбачає чинний ЦК України?

Насамперед це визнання права за його дійсним власником. Також це спонукання до припинення дій, які порушують право власності, або повернення становища, яке існувало до здійснення винних дій з боку порушника. Крім того, законом передбачено відшкодування збитків та інші способи відшкодування матеріальної шкоди. Можливе і відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Суд також може визнавати незаконними рішення, дії чи бездіяльність органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Крім того, судом може здійснюватися інший спосіб захисту, який передбачено чинним законодавством.

Допомогти у захисті авторських та суміжних прав можуть кваліфіковані спеціалісти. Якщо Вам необхідна допомога хорошого досвідченого фахівця, пропонуємо звернутися до консалтингової компанії "ГЕРМЕС", де Ви зможете отримати якісну допомогу з усіх питань, які потребують юридичного втручання. Саме тут працює команда професіоналів, яка консультує клієнтів з широкого спектру транзакційних, корпоративних, судових і регуляторних питань, надаючи їм інноваційні рішення актуальних бізнес-задач і правових питань будь-якого рівня складності.