Інтерес до читання виховується насамперед через розвиток пізнавальної активності дитини. У малюка має бути сформована потреба пізнавати навколишній світ і себе, шукати відповіді на свої "чому" самостійно й з допомогою дорослого, спілкуватися з людьми, природою, мистецтвом.

Завдання дорослого – допомогти дитині усвідомити, що книжка є одним із засобів пізнання нового, а художнє слово – високим мистецтвом.

Крім того, на думку багатьох учених, перш ніж дитина почне читати, вона має добре оволодіти мовленням. Малюк повинен опанувати звукову культуру мовлення: мати розвинені артикуляційний апарат, мовленнєве дихання і слух; уміти чітко й правильно вимовляти звуки рідної мови; розуміти, як звуки складаються у мовленні в слова; "впізнавати" фонеми (основні звуки); ідентифікувати звуки у навколишньому середовищі (голоси тварин, шум транспорту, музику тощо).

У дитини повинен бути багатий словниковий запас; граматично правильне мовлення (вміння узгоджувати слова в роді, числі, відмінку, будувати різні типи речень); розвинене зв'язне мовлення (здатність запитати й відповісти на поставлене запитання, переказати текст, скласти розповідь та ін.) відповідно до вікових можливостей.

Спочатку слід навчити дитину слухати, говорити, сприймати, розуміти мовлення інших, а лише потім – читати й писати.