Розвиток економіки України в умовах інтеграції в ЄС вимагає кардинальних змін в економічному господарюванні та засобів щодо підвищення ефективності діяльності підприємств. Для того аби компанії мали можливість розвиватись та досягати успіхів, необхідно застосовувати найбільш передові та прогресивні методи роботи. Тому на сьогодні управлінський облік і контролінг є найважливішими методами для максимізації прибутку підприємств. Що ж це таке? 

Управлінський облік – це економічна система, яка пов'язана з підготовкою та забезпеченням системи управління інформацією при здійснення інвестиційної, операційної та фінансової діяльності, що дозволяє розробляти та в комплексі приймати найефективніші оперативні рішення на різних рівнях управління підприємствами.

Донедавна у нас розвивався тільки фінансовий облік, а з управлінського використовувалися лише деякі фрагменти. Головною особливістю управлінського обліку є те, що на місце процедурних обліково-економічних завдань висуваються нові – забезпечення користувачів такою інформацією, яка носить адресний характер, а також орієнтація на детальний облік витрат на виробництво і обчислення собівартості продукції з метою зниження витрат на одиницю.

Контролінг та управлінський облік пов'язані між собою. Контролінг своєю чергою забезпечує підтримку внутрішнього балансу економіки підприємства шляхом формування інформації про витрати і доходи як основи для прийняття оптимальних управлінських рішень. Він збирає і опрацьовує інформацію для прийняття управлінських рішень, контролює відхилення фактичних даних від планових, а найголовніше – готує рекомендації для прийняття управлінських рішень.

Впровадження управлінського обліку та контролінгу зумовлене необхідністю інформаційного забезпечення й координації системи планування, синхронізації різних видів обліку, аналізу відхилень та їх контролю й прийняття управлінських рішень.

На сьогодні є безліч компаній, які надають подібні послуги, але їх досвід та професіоналізм – аспекти, які лишаються під знаком питання. Важливо вибрати компанію, яка має досвід та знає всі тонкощі у цій справі.

Однією з таких є компанія «Оттен Консалтинг». Ми працюємо на українському ринку ще з 2008-го року. За час роботи встигли найголовніше – забезпечити успішне функціонування сотні підприємств з усієї України. На нашому рахунку співпраця не лише з вітчизняними, а й з зарубіжними компаніями. Надаємо лише якісні послуги, в чому пропонуємо переконатись особисто. Звертайтесь, будемо раді бачити Вас серед наших клієнтів!