На сьогодні біомаса є одним із найбільш перспективних видів відновлювальних джерел енергії. Біомаса – це вуглецевмісні органічні речовини тваринного та рослинного походження, до яких варто віднести деревину, солому, залишки різних рослин тощо.

Що стосується енергетичного потенціалу біомаси в Україні, то варто зазначити, що щороку для виробництва енергії використовується приблизно 2 млн т у. п./рік біомаси різних видів. Найдоцільнішою вважається біомаса деревини, на яку і припадає найбільший відсоток використання.

Сільськогосподарське виробництво є потужним джерелом різних видів відходів, що являють собою біомасу, придатну для виробництва енергії. До основних видів цієї біомаси варто віднести солому різних культур, відходи вирощування соняшника, кукурудзи та деякі інші.

Деякі науковці, зокрема Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Жовмір М. М., Матвєєв Ю. Б., Дроздова О. І., також вважають, що найбільшими складовими економічного потенціалу є відходи, які отримуються внаслідок вирощування кукурудзи і соняшника, оскільки саме ці культури мають високий коефіцієнт відходів (1,5 і 2,0 відповідно) та високий коефіцієнт енергетичного використання (0,7 та 1,0, відповідно). Про це вони зазначають у статті "Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні".

Зауважимо: щорічний технічно досяжний енергетичний потенціал твердої біомаси в Україні еквівалентний 18 млн т н.е. Тільки уявіть, що його використання сприяє щорічній економії прирородного газу у розмірі 22 млрд м3.

Як бачимо, енергетичний потенціал біомаси в Україні досить потужний. Використовуючи обладнання, яке допомагає перетворювати відходи різних сільськогосподарських культур або відходи сировини лісової промисловості у енергетичний ресурс, виникає можливість суттєво скоротити витрати на природний газ чи інші види палива.

Приватне підприємство "Брикетуючі технології" розробило та випустило обладнання для виготовлення паливних брикетів. Серед числа пропозицій компанії Ви знайдете преси брикетуючі ударно-механічні, гранулятори, аеродинамічні сушарки, подрібнювачі тюків, лінії брикетування та гранулювання. Завдяки впровадженню нових конструкційних рішень компанії вдалося покращити якісні характеристики обладнання.

З огляду на те, що обладнання виробництва ПП «Брикетуючі технології» включене до переліку обладнання для агрокомплексу, то 25 % його вартості компенсується державним бюджетом.

Потрібно наслідувати приклад розвинених європейських держав, де частка біомаси в загальному споживанні енергії з кожним роком тільки зростає. Використання обладнання ПП "Брикетуючі технології" сприятиме успішному розвитку біоенергетики в Україні!