Най­поширенішою куль­ту­рою для ве­ден­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го ви­роб­ництва впро­довж ба­га­ть­ох років на світо­во­му аг­рар­но­му рин­ку є ку­ку­руд­за.
Пояснити це можна ви­со­ким біо­логіч­ним по­тенціалом і низь­ки­ми ви­т­ра­та­ми на ви­ро­щу­ван­ня. Кукурудзу, в ос­нов­но­му, ви­ро­щу­ють на зер­но і для ви­роб­ництва кормів, а та­кож ви­ко­ри­с­то­ву­ють її як си­ро­ви­ну для пе­ре­роб­ки на технічні по­тре­б та навіть для ви­роб­ництва біога­зу та еле­к­т­ро­е­нергії.

Процес очищення кукурудзи відбу­вається за тов­щи­ною насіння - найпроблемнішим є пла­с­ке насіння ку­ку­руд­зи, яке більшою бо­ко­вою по­верх­нею при­ти­с­кається до по­верхні ре­ше­та і йде схо­дом. При цьому просіюваність (ефек­тивність) ре­ше­та і про­дук­тивність се­па­ра­то­ра зни­жу­ють­ся. Тому найбільш ефективним вважається очищення за допомогою аеродинамічних зерноочисних машин, що розділяють зерно за вагою, шляхом взаємодії зерна з повітрям. Інтенсивність роботи аеродинамічної роботи дозволяє очистити зерно від бур'янів, сміття, каменів.

Наступний етап - калібрування, що полягає в поділі зерна фракції залежно від розміру та товщини. Кукурудза калібрується на 6 фракцій: перша - довжиною до 9,00 мм та товщиною 3, 75 мм; шоста - довжиною 6,5 мм та товщиною 4,7 мм.

Для того, щоб процес очищення кукурудзи пройшов якісно, необхідно використовувати спеціальне обладнання - сепаратор. У інтернет-магазині "Ніка-Агро" наявні надійні сепаратори ІСМ від 3 до 200 ЦОК. Основна особливість їх конструкції - застосування імпеллера спільно зі спрямляючим апаратом в якості силової установки. Така конструкція дозволила значно знизити енергоспоживання машини та поліпшити її експлуатаційні характеристики. Завдяки високій роздільній здатності (+/- 3% за вагою) сепаратор ІСМ може одночасно проводити як очищення насіння від домішок, так і поділ зерна з біологічної цінності й однорідності по фракціях.

Впевнені, що вас зацікавила наша пропозиція. Замовляйте сепаратор для очищення кукурудзи саме у нас. Ми гарантуємо вам сертифіковану продукцію за доступними цінами.