Ціль маркетингового аудиту - визначення вузьких місць у системі маркетингу, а також розробка рекомендацій для підвищення ефективності маркетингової діяльності та ухвалення маркетингових рішень. 

 

Навіщо потрібен маркетинговий аналіз (аудит)?

Маркетинговий  аудит необхідний для того, щоб:

- вчасно  виявити зміни зовнішнього середовища та гнучко до них пристосовуватися,

-  вчасно виявити ринкові можливості та використати їх у  маркетинговій діяльності,

- вчасно виявити ринкові загрози та запобігти їхньому негативному впливу,

- визначити сильні і слабкі сторони, ключову конкурентну перевагу підприємства.

  

 

Маркетинговий аудит - це механізм активного слухання, чого хоче ваша цільова аудиторія, а потім відповідної оптимізації вашої маркетингової стратегії.  

Не існує єдиної універсальної моделі аудиту маркетингових програм вашого бренду (як цифрових, так і традиційних), але є загальновизнані найкращі практики для того, щоб знати, на що звернути увагу, як розпочати роботу та як перетворити свої зусилля на результат. 

Оцінюючи складові вашого маркетингу, включаючи цілі, тактику, процеси, ви отримуєте нове розуміння основних систем вашого бізнесу та вашого бренду. 

Обсяг маркетингового аудиту варто адаптувати до потреб вашого бізнесу на даний час. 

 

Аудит маркетингу  допомагає своєчасно змінити чи виправити маркетингові стратегії, зекономити кошти внаслідок скорочення непотрібних витрат, зміцнити  конкурентні переваги і позицію на ринку.

Залежно від того, чиїми силами здійснюється аудит маркетингу, можливі два варіанти:

-  внутрішній аудит, який здійснюють власними силами;

-  зовнішній аудит, який передбачає залучення незалежних експертів - представників консалтингової фірми.

Обидва варіанти мають як переваги, так і недоліки.

Перевагою внутрішнього аудиту є те, що фахівці, які його здійснюють,  вже обізнані стосовно виробництва і реалізації продукції чи послуг, їм доступна службова інформація, у тому числі конфіденційна.

Однак, основна вада внутрішнього аудиту - певна упередженість, суб'єктивізм в оцінці тих чи інших результатів. Співробітники підприємства адаптовані до внутрішнього середовища і можуть не звернути увагу на деякі істотні недоліки у маркетинговій діяльності. Також на їхні висновки можуть вплинути давні дружні або, навпаки, напружені стосунки між працівниками.

 

Мета маркетингового аналізу – створити основу для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень в умовах невизначеності ринкової ситуації. Завдання маркетингового аналізу: вивчення ринку та обґрунтування ринкових тенденцій; аналіз основних чинників, які впливають попит; аналіз та обґрунтування стратегії ціноутворення; виявлення реальних та потенційних конкурентів підприємства; оцінка  сильних та слабких сторін діяльності, переваг та недоліків; оцінка конкурентоспроможності загалом, виявлення способів підвищення конкурентоспроможності; аналіз методів стимулювання збуту та обґрунтування вибору найбільш ефективних з них.

Маркетинговий аналіз здійснюється із застосуванням статистичних, економетричних та інших методів аналізу. Методи маркетингового аналізу, що застосовуються на практиці: статистичні методи аналізу; математичне моделювання; моделювання процесів та ризиків; евристичні методи (методи експертних оцінок); багатовимірні (матричні) методи аналізу; гібридні методи аналізу. 

Маркетинговий аналіз ринку – стратегічний аналіз- прогноз розвитку ринку, попиту, моделювання купівельної поведінки.

Маркетинговий аналіз підприємства – стратегічний аналіз, який виявляє комплекс взаємозв'язків підприємства із зовнішнім середовищем.

Конкурентний маркетинговий аналіз – вивчення якості та конкурентоспроможності ринкової пропозиції.

Аналіз результатів маркетингової кампанії – оперативний аналіз реакції ринку на маркетинговий вплив.

Маркетинговий аналіз проекту – сукупний аналіз окремо взятого проекту.

Маркетинговий аналіз товару (послуги, пропозиції) – визначення конкурентоспроможності даного товару на ринку, розуміння того, що відбувається і що відбуватиметься з товаром на  конкретному етапі чи усіх етапах його життєвого циклу.

 

  

Залучення незалежних експертів - представників консалтингових фірм забезпечує підприємству глибше опрацювання проблеми, об'єктивні та неупереджені результати аналізу маркетингової діяльності і дає певні гарантії того, що на підставі результатів аудиту будуть відпрацьовані справді ефективні механізми зміни ситуації на краще.

При цьому легше реалізувати комплексний підхід, не потонувши в окремих "наболілих" проблемах, як це може статися при внутрішньому аудиті.

Завдання маркетингового аудиту - не просто проаналізувати, якою мірою підприємству вдалося досягти необхідних результатів, а запропонувати зміни, які могли б поліпшити становище.

Маркетинговий аудит є ефективним і ключовим механізмом регулювання та контролю діяльності підприємства, який дає можливість вчасно виявити недоліки у плануванні та організації маркетингу і внести необхідні зміни. 

 

 Процес маркетингового аудиту включає три етапи:

  •  Вивчення фактичного стану маркетингу на підприємстві.
  •  Оцінка виявлених фактів.
  •  Підготовка рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової діяльності.

 

 За допомогою маркетингового аналізу (аудиту) компанії досягають, зокрема, таких цілей: 

  • вивчити тенденції на ринку;
  • проаналізувати фактори, які впливають на попит;
  • проаналізувати дані для формування системи ціноутворення;
  • зрозуміти своє місце серед конкурентів, визначити ключову конкурентну перевагу;
  • оцінити сильні і слабкі сторони компанії;
  • розробити ефективну маркетингову стратегію;
  • збільшити обсяг продажу.

 

Маркетинговий аудит дає можливість показати нечітко окреслені цілі, неефективну стратегію, погане співвідношення цілей і стратегій, недоліки в організації маркетингу, необхідність поліпшити роботу з інформаційними потоками, дає можливість усунути недоліки в плануванні чи контролі маркетингової діяльності.

Отже, маркетинговий аудит є основою процесу змін.

  

Агенція економічних послуг «А-Баланс» надає послуги для малого і середнього бізнесу, приватних підприємців, неприбуткових організацій.

Маркетингове обслуговування. Наш фахівець  ґрунтовно знатиме ваш бізнес і "житиме" у ньому.

Маркетинговий аналіз (аудит)  -  визначення вузьких місць у системі маркетингу, розробка рекомендацій для вдосконалення маркетингової діяльності та ухвалення маркетингових рішень.

Маркетолог на аутсорсингу (маркетолог напрокат) – послуга для малого бізнесу, який активно розвивається.

Стратегічне планування. Розробка бізнес-стратегії, маркетингової стратегії, створення бізнес-плану.

Бухгалтерське обслуговування. Забезпечуємо якісне ведення бухгалтерії "під ключ" або окремих її напрямків за помірну ціну.

Наші фахівці є експертами у своїх напрямках, мають великий досвід роботи у підприємствах різних галузей і форм власності - як у штаті, так і в ролі консультантів.

Наші клієнти заощаджують час і фінансові ресурси. 

Власник бізнесу чи приватний підприємець отримує можливість сфокусувати увагу на основні напрямки розвитку свого бізнесу.