Ціль маркетингового аудиту - визначення вузьких місць у системі маркетингу, а також розробка рекомендацій для підвищення ефективності маркетингової діяльності та ухвалення маркетингових рішень. 

Маркетинговий  аудит необхідний для того, щоб:

- вчасно  виявити зміни зовнішнього середовища та гнучко до них пристосовуватися,

-  вчасно виявити ринкові можливості та використати їх у  маркетинговій діяльності,

- вчасно виявити ринкові загрози та запобігти їхньому негативному впливу,

- визначити сильні і слабкі сторони, ключову конкурентну перевагу підприємства.

  

Аудит маркетингу  допомагає своєчасно змінити чи виправити маркетингові стратегії, зекономити кошти внаслідок скорочення непотрібних витрат, зміцнити  конкурентні переваги і позицію на ринку.

Залежно від того, чиїми силами здійснюється аудит маркетингу, можливі два варіанти:

-  внутрішній аудит, який здійснюють власними силами;

-  зовнішній аудит, який передбачає залучення незалежних експертів - представників консалтингової фірми.

Обидва варіанти мають як переваги, так і недоліки.

Перевагою внутрішнього аудиту є те, що фахівці, які його здійснюють,  вже обізнані стосовно виробництва і реалізації продукції чи послуг, їм доступна службова інформація, у тому числі конфіденційна.

Однак, основна вада внутрішнього аудиту - певна упередженість, суб'єктивізм в оцінці тих чи інших результатів. Співробітники підприємства адаптовані до внутрішнього середовища і можуть не звернути увагу на деякі істотні недоліки у маркетинговій діяльності. Також на їхні висновки можуть вплинути давні дружні або, навпаки, напружені стосунки між працівниками.

  

Залучення незалежних експертів - представників консалтингових фірм забезпечує підприємству глибше опрацювання проблеми, об'єктивні та неупереджені результати аналізу маркетингової діяльності і дає певні гарантії того, що на підставі результатів аудиту будуть відпрацьовані справді ефективні механізми зміни ситуації на краще.

При цьому легше реалізувати комплексний підхід, не потонувши в окремих "наболілих" проблемах, як це може статися при внутрішньому аудиті.

Завдання маркетингового аудиту - не просто проаналізувати, якою мірою підприємству вдалося досягти необхідних результатів, а запропонувати зміни, які могли б поліпшити становище.

Маркетинговий аудит є ефективним і ключовим механізмом регулювання та контролю діяльності підприємства, який дає можливість вчасно виявити недоліки у плануванні та організації маркетингу і внести необхідні зміни. 

 

 Процес маркетингового аудиту включає три етапи:

  •  Вивчення фактичного стану маркетингу на підприємстві.
  •  Оцінка виявлених фактів.
  •  Підготовка рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової діяльності.

Маркетинговий аудит дає можливість показати нечітко окреслені цілі, неефективну стратегію, погане співвідношення цілей і стратегій, недоліки в організації маркетингу, необхідність поліпшити роботу з інформаційними потоками, дає можливість усунути недоліки в плануванні чи контролі маркетингової діяльності.

Отже, маркетинговий аудит є основою процесу змін.

  

Агенція економічних послуг «А-Баланс» надає послуги для малого і середнього бізнесу, приватних підприємців, неприбуткових організацій.

Маркетингове обслуговування. Наш фахівець  ґрунтовно знатиме ваш бізнес і "житиме" у ньому.

Маркетинговий аналіз (аудит)  -  визначення вузьких місць у системі маркетингу, розробка рекомендацій для вдосконалення маркетингової діяльності та ухвалення маркетингових рішень.

Маркетолог на аутсорсингу (маркетолог напрокат) – послуга для малого бізнесу, який активно розвивається.

Стратегічне планування. Розробка бізнес-стратегії, маркетингової стратегії, створення бізнес-плану.

Бухгалтерське обслуговування. Забезпечуємо якісне ведення бухгалтерії "під ключ" або окремих її напрямків за помірну ціну.

Наші фахівці є експертами у своїх напрямках, мають великий досвід роботи у підприємствах різних галузей і форм власності - як у штаті, так і в ролі консультантів.

Наші клієнти заощаджують час і фінансові ресурси. 

Власник бізнесу чи приватний підприємець отримує можливість сфокусувати увагу на основні напрямки розвитку свого бізнесу.