Датчик рівня сипучих матеріалів - це сучасний елемент автоматики, що застосовується в системах управління. Це обладнання, яке здійснює контроль і підтримку рівня сипучих продуктів. Одним словом, він являє собою незамінну техніку при роботі з порошкоподібними сипучими продуктами в хімічній, медичній, цементній, зерновій та інших галузях. Під сипучими матеріалами розуміють не тільки матеріали, які складаються з великої кількості твердих мікроскопічних частин таких як мука або цемент, але й тверді матеріали з більш гранулометричним складом, які можуть володіти умовною текучістю, такі як щебінь чи подрібнена руда. Переважно, для того, щоб виміряти рівень сипучих матеріалів не має значення чи речовина однією природи, чи це суміш різноманітних сипучих речовин. Датчики рівня сипучих речовин належної якості аредставлені в асортименті компанії "Ремікс".
Датчики рівня сипучих речовин поділяються на сигналізатори і рівнеміри. Сигналізатори призначені для видачі сигналу при досягненні матеріалом заданого рівня і використовують контактний або безконтактний метод вимірювання. Рівнеміри сипучих речовин або перетворювачі рівня видають інформацію про рівень контрольованого матеріалу безперервно або з встановленою дискретністю. Рівнеміри також можуть використовувати контактний метод або безконтактний метод.
Саме складність процесу вимірювання обумовлює таку велику розмаїтість методів і принципів вимірювання. Якщо присутній кут природного укосу, то він знижує точність одновимірного вимірювання рівня не залежно від фізичного принципу вимірювання рівня. Високе пилоутворення обмежує можливості застосування контактного методу і ультразвуку. Наявність адгезії, так само зменшує можливості щодо застосування контактних методів. Гранулометричний склад і об'ємна щільність матеріалів вимагають зваженого підходу при застосуванні контактних методів вимірювання.
Якщо ви хочете вибрати датчик рівня сипучих матеріалів без сторонньої допомоги, то вам слід враховувати фізико-механічні характеристики і властивості контрольованого матеріалу:

 •     гранулометричний склад ;
 •     насипна щільність або об'ємна маса;
 •     вологість;
 •     плинність;
 •     кут природного укосу ;
 •     адгезію;
 •     діелектрична проникність.

Існує певна типологія датчиків вимірювання сипучих речовин, які однакові за призначенням, але відрізняються характеристиками, принципом дії та можливостями, які вам надають.
Перший тип - це ротаційні лопатеві датчики. Вони підходять лише для зовнішнього застосування. Їх особливість полягає у структурі, що гарантує захист від потряпляння пилу усередину датчика. Завдяки правильній конструкції внутрішніх механізмів, існує можливість частково змінювати деталі, а не купувати абсолютно новий датчик.
Наступний, ємнісний тип датчиків, який сприяє уникненню тертя, оскільки рухому частини у ньому відсутні. Перевагою є легке встановлення.
Особливість вібраційних датчиків полягає в тому, що що датчик працює за допомогою двох п'єзоелектричних елементів, які розташовані усередині трубки. Один з елементів отримує імпульсний сигнал, що викликає вібрацію трубки. При досягненні вимірюваної продукції датчика, вібрація припиняється, спрацьовує реле. Це надійний і безпечний контроль рівня. Характерними особливостями даного типу є простота встановлення і калібрування, різноманіття опцій, витримка високого поперечного навантаження.
Наступний тип - радіочастотні датчики, які сконструйовані спеціально для в'язких і липких середовищ. Вони дають змогу налаштовувати тимчасову затримку і чутливість.
Електромеханічні датчики складаються зі схилу, кабелю, вимірювальної котушки, датчика положення і панелі управління для вимірювання рівня.


Переваги сучасних датчиків рівня сипучих матеріалів:  

 • можливість дискретного виміру рівня практично будь-якого сипучого матеріалу, включаючи складні середовища;
 • простота і надійність принципу вимірювання;   
 •  можливість вимірювання широкого спектра чутливих вантажів;    
 • нечутливість до пилу, вологості, налипання, діелектриків;    
 • простий і швидкий монтаж і запуск в експлуатацію;    
 • висока точність вимірювань незалежно від відстаней, пройдених транспортним засобом;   
 • можливість застосування у вибухонебезпечних зонах;    
 • можливість визначення кордону розділу фаз;    
 • високий ресурс навіть з урахуванням інтенсивного використання;   
 • можливість вибору калібрування приладу з урахуванням одиниць вимірювань, що застосовуються в різних країнах.

На момент свого створення, датчики вимірювання використовували найпростіші фізичні принципи: виштовхуючу силу, поплавок, електропровідність матеріалів. Разом з технічним прогресом, датчики вимірювання речовин перетворився з простого поплавкового датчика в пристрій, який обладнаний вбудованим мікропроцесором.
Датчики рівня сипучих матеріалів використовуються у всіх галузях промислового виробництва, які працюють з рідкими, сипучими, газоподібними, пастоподібними, в'язкими або ж липкими матеріалами. Датчики призначені для безперервного вимірювання або ж для контролю граничних показників в трубі або ємності.