Електропечі є основним технологічним агрегатом для здійснення процесів електрошлакового, плазмового, електронно-променевого, індукційного і дугового вакуумного переплавів, які дозволяють отримувати сталь високої чистоти з винятково високими механічними й технічними характеристиками.

Дугові сталеплавильні печі - електричні плавильні печі, в яких використовується тепловий ефект електричної дуги для плавки металів і інших матеріалів.  Дугова сталеплавильна піч (ДСП) складається з робочої ванни (плавильного простору), регулятора потужності дуги і допоміжних технологічних механізмів, що дозволяють відкрити (закрити) склепіння печі, скачати шлак і злити метал. Регулятор потужності дуги являє собою механізм переміщення електродів з приводом, керований програмно-адаптивним регулятором електричного режиму. 

Уперше в світі можливість використання дуги для плавлення металів була показана В. Петровим у 1803 році. Петров показав, що за допомогою такої дуги можна не тільки розплавляти метали, але і відновлювати їх з оксидів, нагріваючи їх у присутності вуглецевих відновників. Крім того, йому вдалося отримати зварювання металів в електричній дузі.

Сутність процесу плавки в дугових печах полягає в тім, що якщо звести до зіткнення два вугільних електроди, з'єднаних із джерелом електроживлення, а потім розвести їх на деяку відстань, то між ними виникає безперервний розряд - електрична дуга. Цей процес супроводжується виділенням великої кількості тепла й сліпучим яскравим світлом. Залежно від способу передачі тепла від дуги до металу печі бувають непрямого, прямого, змішаного й плазмового нагріву.

При непрямому нагріві  електричні дуги горять між електродами на деякій відстані від металу, а при прямому  - між електродами й нагріваємим металом, що є однією з ділянок електричного ланцюга. Для виробництва сталі в промислових умовах використовують переважно печі прямого нагріву.

У печах змішаного нагріву дуги горять під шаром твердої шихти , що оточує електроди. Шихта нагрівається теплом, що виділяється в дузі й безпосередньо в самій шихті при проходженні через неї електричного струму. Застосовуються такі печі головним чином для виробництва феросплавів і чавуну.

В установках плазмового нагріву тепло переноситься іонізованим потоком газу (аргон), який подається під тиском у плазмотрон . У цьому випадку можливість нагріву металу до 20000°С. Плазмені печі використовують для виплавки спеціальних сталей, сплавів і чистих металів.

Сучасна електродугова піч є ефективною установкою для переробки сталевого скрапу. Застосування електродугової печі дозволяє виробляти сталь із 100%-го металобрухту при значному скороченні споживання енергії в питомих величинах (енергія на одиницю ваги), необхідної для виробництва сталі. Придбати таку піч Ви маєте можливість на сайті ТОВ "Завод "Електросила". Реалізовуємо товар по всій Україні та країнах поблизу.