Якість і правильність оснащення лабораторії багато в чому визначає ефективність, точність і оперативність проведених досліджень, а також в деякій мірі позначається на безпеці співробітників. В останні кілька десятиліть широкого поширення набуло високотехнологічне автоматизоване обладнання.

З його допомогою вдається:
• в кілька разів прискорити процес відбору і підготовки проб, а
також подальшого аналізу;
• забезпечити максимальну відтворюваність результатів
дослідження;
• спростити працю лаборантів, а одночасно з тим - підвищити
безпеку умов роботи.
Ще кілька десятиліть тому практично всі види аналізів виконувалися вручну.
Тобто оснащення лабораторії передбачало використання такого обладнання і технічних засобів, при роботі з яким потрібно безпосередня участь співробітника в проведенні будь-яких маніпуляцій з досліджуваним зразком.
Зважаючи на це виникали такі складності і проблеми:
• порушення технології відбору проб, а також змішування
зразків;
• помилки при розрахунку концентрації компонента що
визначається ;
• недостатня якість підготовлених препаратів, призначених для
цитологічного аналізу;
• необхідність постійно контролювати хід виконання
дослідження, реєструвати отримані дані;
• ймовірність зараження або нанесення шкоди здоров'ю
лаборанта при роботі з небезпечними зразками, наприклад,
інфікованим матеріалом;
• в цілому - низька продуктивність праці.
Очевидно, що збільшення кількості проб, що використовуються для аналізу, неминуче призводить до відхилення від вимог методу. На перший погляд вони можуть здатися незначними, але і в результаті призводять до відчутного зниження точності результатів дослідження.
З огляду на це, сучасне оснащення лабораторій передбачає використання електроніки та автоматики, тобто пристроїв, за допомогою яких можна автоматизувати:
• рутинні операції при підготовці зразків;
• аналіз зразків;
• оцінку отриманих результатів і навіть формування звітності.
Сучасне оснащення лабораторії, яка передбачає використання високотехнологічного обладнання та стандартизацію методів дослідження, дає можливість:
• мінімізувати ймовірність помилок, що виникають внаслідок
«людського фактора». Це особливо важливо при виконанні
рутинних операцій;
• поліпшити якість підготовлених проб, значно підвищити
точність аналізів;
• домогтися економії дорогих реагентів і біологічних матеріалів;
• звести до мінімуму необхідність у безпосередньому контакті
лаборанта з агресивними хімічними речовинами і в цілому - з
досліджуваним речовиною;
• скоротити часові витрати, необхідні на проведення
дослідження, оптимізувати роботу співробітників лабораторії.
Можна зазначити, що в середині минулого століття почалася активна автоматизація діагностичних лабораторних методів. Наприклад, тоді вперше в розпорядження лаборантів надійшли спектрометри, які мають опцію автоматичного контролю температури кювет при дослідженні. Трохи пізніше для оснащення лабораторій стали використовувати фотометри з функцією автоматичного визначення концентрації ферментів відповідно до показників абсорбції. Завдяки цьому вдалося:
• підвищити швидкість аналізу;
• виключити із завдань лаборанта розрахунки;
• проводити вимірювання не тільки після завершення реакції, а
й в біохроматичному, диференціальному режимах, а також
через певні інтервали часу.
Рік за роком прилади стають все більш автоматизованими, наприклад:
• проявилися проточні кювети, завдяки яким вдається
підвищити точність результатів і скоротити витрату реактивів;
• розроблені багатоканальні апарати, функціонал яких дає
можливість одноразово досліджувати значне число зразків;
• стали популярні пристрої, призначені для автоматичного
вимірювання потрібних обсягів, виконання операцій по
змішуванню.
Автоматизація та удосконалення «торкнулися» не тільки фотометрів, а й багато інших видів лабораторного обладнання. Так, з'явилися аналізатори, пристрої підготовки проб, зразків з іншим принципом дії.
Сучасне оснащення лабораторій передбачає використання повністю автоматизованих пристроїв, які мають безліч попередньо встановлених режимів дослідження. За допомогою такої техніки вдається проводити серійні дослідження в галузі біохімії, імунології, гематології і т.д.
В тому числі, «еволюція» торкнулася і лабораторних центрифуг. Раніше такі пристрої були великогабаритними, в процесі роботи вібрували і видавали сильні шуми. Складнощі виникали через незручності управління і обмежений функціонал. Для сучасного оснащення лабораторій використовуються принципово нові центрифуги, які працюють безшумно, мають безліч опцій (а не тільки поділу матеріалу на рідку фракцію і осад), підходять для вирішення вузькоспеціалізованих завдань.
Стандарти оснащення лабораторії з роками змінюються і удосконалюються, що пов'язано, в першу чергу, з появою більш сучасних, зручних і високоточних приладів і обладнання.
Компанія «МЕДРИНОК» виконує комплексне забезпечення лабораторій, надає безкоштовні консультації з проєктування, облаштування та введення в експлуатацію медичних лабораторій різного напрямку (ПЛР, ІФА, КДЛ, Бактеріологічних).