Для підприємства чи фізичних осіб-підприємців, які офіційно працевлаштовують співробітників, поняття трудова угода, трудовий контракт, трудова дисципліна, колективний договір, положення про охорону праці, посадові інструкції, дозвіл на обробку персональних даних і зобов'язання про дотримання конфіденційної інформації – добре відомі. Це одні з найголовніших кадрових документів, а їх облік – велика і складна частина кадрової роботи на підприємстві, а також в діяльності ФОП, які використовують найману працю. Трудове законодавство зобов'язує усіх роботодавців до ведення документації, яка регламентує порядок використання найманої праці і вимагає дотримання певних вимог, а подекуди і конкретних форм. 

Кадровий облік для підприємств – це настільки системна і об'ємна робота, що представники бізнесу змушені утримувати кадровика або цілий відділ кадрів для її ведення. При незначній кількості найманих працівників цю роботу ведуть бухгалтери. Відповідальні за цей напрямок збирають, зберігають і класифікують дані про кожного співробітника, ведуть їхні особові справи, забезпечують ведення трудових книжок, стежать за підписанням наказів, трудових договорів, журналів обліку, змінами у штатному розписі тощо.

Кадровий облік для підприємств може відрізнятися в залежності від специфіки діяльності чи способом оформлення працівників, але законодавство передбачає обов'язкові кадрові документи:

Штатний розпис: документ встановлює структуру підприємства, назву посад відповідно до «Класифікатор професій ДК 003:2010» та оклади працівників.

Правила внутрішнього трудового розпорядку: описують специфіку прийняття на роботу та звільнення працівників, права і обов'язки роботодавця і співробітників, посадові інструкції відповідальність за порушення дисципліни а також умови праці й затверджуються наказом керівника.

 

Книга обліку наказів: містять накази про прийняття на роботу та звільнення, відпустки, призначення чи переведення на посаду, сумісництво, зміну особистих даних, преміювання та надання матеріальної допомоги, накладення дисциплінарного стягнення тощо. Важливе і саме оформлення і зберігання наказів з кадрових питань.

 

Особові картки працівників за формою П-2: складається уповноваженою особою під час прийняття на роботу працівника.

 

Трудові книжки та Книга обліку руху трудових книжок: основний документ про трудову діяльність працівників, який підтверджує їхній стаж.

 

Табель обліку робочого часу: список усіх працівників компанії або її підрозділу з відмітками про використання робочого часу протягом місяця.

Хоч це не остаточний перелік кадрової документації. Замовляйте недорого кадровий облік для підприємств у Центрі Бухгалтерських послуг "Сальдо", і кадровий облік у вашій компанії буде бездоганним!

Фахівці Центру – експерти з ведення кадрового обліку і радо проконсультують вас. Телефонуйте: +38 (093) 526-52-09, +38 (099) 353-32-48