Порівняно зі звичайним юристом, адвокат володіє значно більшим обсягом прав, а також можливостями доступу до необхідних доказів у різних категоріях справ. Права та обов’язки адвоката закріплені в Законі України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а право на захист прав та законних інтересів кваліфікованим спеціалістом закріплено в чинній Конституції України, а також великою кількістю міжнародних норм.
Використовуючи надані законом особливі процесуальні повноваження, а також індивідуальний правовий статус, адвокат володіє широким колом повноважень. Поєднуючи їх з набутим досвідом і професійними знаннями, адвокат більш вдало може захистити особисті права та законні інтереси клієнта.
Високий професійний рівень та кваліфікований рівень послуг, які надаються, обумовлені використанням ефективних знань, набутих у престижному навчальному закладі, а накопичений професійний досвід дозволяє затверджувати правильні і ефективні рішення.
З-поміж обов’язків адвоката, мабуть, найважливішим є обов’язок нерозголошення отриманих від клієнта відомостей або адвокатська таємниця. Вона убезпечує клієнта від можливих порушень його особистих прав щодо захисту інформації.
Адвокат - це ефективний помічник, який може швидко зорієнтуватися у ситуації, за результами оцінювання прийняти найбільш обгрунтоване рішення, вибрати необхідні методи захисту, сформувати правову позицію, зібрати і подати необхідні докази, заяви, звернення тощо.